Kuljetusten lähtökohta on luottamus

Perheyrityksestä kasvanut kuljetusliike Salossa

Kuljetus J & H Hannonen Oy on perheyritys, joka sai alkunsa vuonna 2002, jolloin Jouni Hannonen aloitti yrittäjänä. Ensin maantiekuljetuksia ajettiin yhdellä autolla. Vuosien kuluessa avoimesta yhtiöstä on tullut osakeyhtiö ja kaluston määrä on kasvanut 13:een lämpötilasäädeltyihin kuljetuksiin soveltuvaan ajoneuvoyhdistelmään.

Vuonna 2015 investoimme kuljetusyksiköiden lämpötila- ja paikannusseurantajärjestelmään. Kuormatiloihin asennettujen lämpötila-antureiden avulla kuljetusten lämpötilat ja ajoneuvojen reaaliaikaiset sijainnit ovat jatkuvassa seurannassa. 

Voimavarana hyvä henkilöstö

Mielestämme luottamus on avaintekijä asiakkaan ja kuljetusliikkeen yhteistyössä. Siksi yrityksemme pitää kiinni hyvistä asiakassuhteista, reiluista kuljetusehdoista ja sovituista aikatauluista. Jotta tämä on mahdollista, vaaditaan kuljetusliikkeen henkilökunnalta ammattiylpeyttä ja vahvaa alan osaamista. Kuljetus J & H Hannonen Oy on onnistunut työntekijävalinnoissaan erinomaisesti ja meillä työskentelee henkilökunta, jonka kanssa yrityksen johdon ja asiakkaiden on ilo työskennellä.

Laadunvalvonta ja jäsenyydet

Kuljetusliikkeemme toimintaa ohjaa PKY laatu- ja ympäristöjärjestelmä. Kuulumme myös energia- ja ympäristöasioiden seurantajärjestelmä Emistraan, jonka avulla ajoneuvojen polttoainekulutukset ja päästöt ovat jatkuvassa seurannassa.

Lue myös tekemistämme elintarvikekuljetuksista ja ruhokuljetuksista. Mikäli haluat kuulla lisää toiminnastamme, ota yhteyttä.