PERHEYRITYKSESTÄ KASVANUT KULJETUSLIIKE SALOSSA

Ota yhteyttä

PERHEYRITYKSESTÄ KASVANUT KULJETUSLIIKE SALOSSA

Ota yhteyttä

PERHEYRITYKSESTÄ KASVANUT KULJETUSLIIKE SALOSSA

Ota yhteyttä

PERHEYRITYKSESTÄ KASVANUT KULJETUSLIIKE SALOSSA

Ota yhteyttä

Kuljetus Hannonen Oy on perheyritys, joka sai alkunsa vuonna 2002. Ensin maantiekuljetuksia ajettiin yhdellä autolla. Vuosien kuluessa avoimesta yhtiöstä on tullut osakeyhtiö ja kaluston määrä on kasvanut 12:een lämpötilasäädeltyihin kuljetuksiin soveltuvaan ajoneuvoyhdistelmään. 


Olemme investoineet kuljetusyksiköiden lämpötila- ja paikannusseurantajärjestelmään. Kuormatiloihin asennettujen lämpötila-antureiden avulla kuljetusten lämpötilat ja ajoneuvojen reaaliaikaiset sijainnit ovat jatkuvassa seurannassa.

VOIMAVARANA HYVÄ HENKILÖSTÖ

Mielestämme luottamus on avaintekijä asiakkaan ja kuljetusliikkeen yhteistyössä. Siksi yrityksemme pitää kiinni hyvistä asiakassuhteista, reiluista kuljetusehdoista ja sovituista aikatauluista. Jotta tämä on mahdollista, vaaditaan kuljetusliikkeen henkilökunnalta ammattiylpeyttä ja vahvaa alan osaamista. Kuljetus 

 Hannonen Oy on onnistunut työntekijävalinnoissaan erinomaisesti ja meillä työskentelee henkilökunta, jonka kanssa yrityksen johdon ja asiakkaiden on ilo työskennellä.

Tutustu tarjontaamme

Laadunvalvonta ja jäsenyydet

Kuljetusliikkeemme pyrkii taloudelliseen ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavaan ajotapaan. Tähän olemme päässeet panostamalla kalusto- ja rengasvalintoihin sekä kouluttamalla henkilöstöä säännöllisin väliajoin.


Oiva-logo Luotettava Kumppani -logo